• 2649 3233 / 2076 1571

  • ds@deluxetræpiller.dk

Nærværende privatlivspolitik beskriver, hvordan Deluxe Strøelse UG (herefter ”Deluxe”) behandler de data, som du videregiver til os ved at bruge vores hjemmesider, og hvordan vi beskytter dem i henhold til databeskyttelsesforordningen (DS-GVO) og de forskellige tyske love om databeskyttelse, navnlig BDSG (Bundesdatenschutzgesetz).

Sikkerheden i forbindelse med personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer eller e-mail er et alvorligt og vigtigt anliggende for virksomheden. Vi styrer derfor vores net-aktiviteter i overensstemmelse med de pågældende love om databeskyttelse og datasikkerhed.

I det følgende kan du se, hvilke informationer vi behandler.

Personoplysninger/anvendelsestyper

Vi lægger stor vægt på at beskytte dine personlige data. Du bestemmer selv, om du vil give os disse data, f.eks. i forbindelse med en registrering, rundspørge eller lignende. Disse informationer er relevante for din forespørgsel, men afgives af dig på frivillig basis.

Undtaget herfor er dog tilfælde, hvor det af faktiske årsager ikke er muligt forinden at indhente et samtykke, og hvor behandlingen af data er tilladt af lovbestemmelserne.

Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Såfremt vi til behandlingen af personoplysninger til forarbejdningsprocesser indhenter et samtykke fra den registrerede person, finder art. 6, stk. 1 lit. a i DS-GVO anvendelse som retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger.

Ved behandlingen af personoplysninger, som er påkrævet til opfyldelse af en kontrakt, hvor den registrerede person er en af kontraktens parter, finder art. 6, stk. 1, lit. b i DS-GVO anvendelse som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlingsprocesser, som er nødvendige til gennemførelse af tiltag, inden kontrakten indgås.

Såfremt en behandling af personoplysninger er påkrævet til opfyldelse af en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, finder art. 6, stk., 1 lit. c i DS-GVO anvendelse som retsgrundlag.

I tilfælde af at livsvigtige interesser for den registrerede person eller en anden naturlig person gør det nødvendigt at behandle personoplysninger, finder art. 6, stk. 1, lit. d i DS-GVO anvendelse som retsgrundlag.

Er behandlingen påkrævet til at varetage en berettiget interesse for vores virksomhed eller en tredje person, og er disse interesser overordnet i forhold til den registreredes fundamentale rettigheder og fundamentale frihedsrettigheder, finder art. 6, stk. 1, lit. f i DS-GVO anvendelse som retsgrundlag for behandlingen.

Sletning af data og varighed af opbevaring

Personoplysningerne vedrørende den registrerede person slettes, så snart formålet med at gemme dem bortfalder. Opbevaring af data, der går herudover, kan kun ske, hvis dette er hjemlet af de europæiske eller nationale lovgivende myndigheder i unionsretlige forordninger, love eller øvrige regler, som den ansvarlige er underlagt. Data slettes også, hvis en i de nævnte normer hjemlet frist for opbevaring udløber, med mindre at det er nødvendigt fortsat at gemme data til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

Udveksling af data/kontraktforhold med partnere/tredjepart

Ud over de ovenfor beskrevne anvendelsestyper videregiver vi dine data til tredjepart, som er involveret i afviklingen af din bestilling eller i ordrer. Såfremt du har foretaget en bestilling via vores hjemmeside, giver vi dine bestillingsinformationer videre til vi partnervirksomheder og ordretagere, som behandler din ordre og leverer den til dig. Der videregives kun data, såfremt det er nødvendigt for at udføre eller udlevere din ordre eller behandle en forespørgsel. Vi videregiver også personoplysninger til tredjepart, såfremt dette kræves i henhold til loven.

Data, som automatisk indsamles på vores hjemmeside/brugsdata

Vi byder alle velkommen til gratis at besøge og anvende vores side og at se på de her udbudte produkter. Hvis du besøger vores hjemmeside, protokollerer vi følgende generelle brugsdata for at bedømme, hvilke dele af vores hjemmeside du besøger, og hvor længe dit besøg varer:

Informationer om browsertype og den anvendte version

Brugerens styresystem
Brugerens IP-adresse
Dato og klokkeslæt for besøget
Hjemmesider, hvorfra brugerens system kommer ind på vores internetside
De services og funktioner, der benyttes på vores hjemmeside
Disse data sammenføres med brugsdata fra alle andre, der besøger vores hjemmeside, for at måle antallet af besøg, den gennemsnitlige besøgstid på vores hjemmeside, de sider, der bliver hentet frem, osv. Disse data, som vi indsamler, sammenføres og anvendes kun til interne formål.

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af data og logfiler er art. 6, stk. 1, lit. f i DS-GVO.

Vi anvender disse sammenførte data til at vurdere vore produkter og serviceydelser inklusiv de nyheder, vi præsenterer via vores hjemmeside, og til at måle brugen af vores hjemmeside og til at forbedre indholdet af den.

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at gøre det muligt at videregive hjemmesiden til brugerens computer. Hertil skal brugerens IP-adresse gemmes, så længe besøget varer.

Lagringen i logfiler sker for at sikre, at hjemmesiden er funktionsdygtig. Desuden anvender vi data til at optimere hjemmesiden og til at sikre sikkerheden for vores informationstekniske systemer. I disse formål ligger også vores berettigede interesse for databehandlingen iht. art. 6, stk. 1, lit. f i DS-GVO.

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde deres formål. Hvis data gemmes i logfiler, sker dette efter senest syv dage. Det er muligt at gemme dem længere. I dette tilfælde slettes eller sløres brugernes IP-adresser, således at det ikke mere er muligt at allokere dem til den besøgende kunde.

Registreringen af data til brug for hjemmesiden og lagring af data i logfiler er absolut nødvendigt for driften af hjemmesiden. Brugeren har som følge heraf ingen mulighed til indsigelse.

Annoncer fra tredjepart eller links til andre hjemmesider, som vises på vores hjemmeside, indhenter i givet fald brugsdata, hvis du klikker på dem eller i øvrigt følger deres anvisninger. Vi har ingen kontrol over de data, som via annoncer eller tredjeparts hjemmesider indhentes frivilligt eller ufrivilligt. Vi anbefaler, at du læser databeskyttelsespolitikken ("Privacy Policies") på de pågældende sider, hvis du har betænkeligheder vedrørende indsamlingen og anvendelsen af dine data.

Registrering

På vores hjemmeside giver vi brugerne mulighed for at lade sig registrere ved at afgive personoplysninger. Disse oplysninger indtastes i denne forbindelse i en formular, sendes til os og gemmes. Der finder ikke nogen videregivelse af data til tredjepart sted. Følgende data indsamles i forbindelse med registreringsprocessen:

For- og efternavn
Adresse
E-mailadresse
Telefonnummer (valgfrit)
Som led i registreringsprocessen indhentes der et samtykke fra brugeren til behandling af disse data.

Retsgrundlaget for behandlingen af data er, når der foreligger et samtykke fra brugerens side, art. 6, stk. 1, lit. a i DS-GVO.

Skal registreringen bruges til at opfylde en kontrakt, hvor brugeren er en af kontraktens parter, eller til gennemførelse af tiltag, inden kontrakten indgås, finder art. 6, stk. 1, lit. b i DS-GVO anvendelse som yderligere retsgrundlag for behandlingen af data.

En registrering af brugeren er påkrævet for at have bestemte indhold og ydelser på vores hjemmeside.

En registrering af brugeren er nødvendig for at opfylde en kontrakt med brugeren eller til at gennemføre tiltag, inden en kontrakt indgås.

Disse data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til at opnå formålet med at indhente dem.

Dette er tilfældet for de data, der indsamles under registreringsprocessen, hvis registreringen på vores hjemmeside annulleres eller ændres.

Dette er tilfældet under registreringsprocessen til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af tiltag, inden kontrakten indgås, hvis data ikke længere er nødvendige for at gennemføre kontrakten. Det kan også være påkrævet at gemme personoplysninger for kontraktparten efter kontraktens indgåelse for at opfylde kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser.

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at ophæve registreringen. Du kan til enhver tid få ændret de oplysninger, vi har gemt om dig, via kundesupport eller kundecenter.

Er oplysningerne nødvendige for at opfylde en kontrakt eller gennemføre tiltag inden kontraktens indgåelse, er det kun muligt at slette oplysningerne før tid, såfremt der ikke er kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser, der er til hinder for en sletning.

Kontaktformular og e-mailkontakt

På vores hjemmeside er der mulighed for at komme med feedback, at bruge en live-support samt at komme med bemærkninger/kommentarer til bestillingen. Gør brugeren brug af denne mulighed, sendes og gemmes de data, der indtastes i formularen. Det drejer sig om følgende data:

„Feedback“: Din meddelelse (såfremt denne indeholder frivillige bemærkninger fra dig med personoplysninger om dig), e-mailadresse (valgfrit)

Live-support og Bemærkninger/Kommentarer til bestillingen: kun sådanne oplysninger, som er nødvendige til dine individuelle support-forespørgsler, eller du frivilligt afgiver i den bemærkning/kommentar

Alternativt er det muligt at tage kontakt via de på vores hjemmeside anførte e-mailadresser. I dette tilfælde gemmes de personoplysninger om brugeren, som fremsendes med e-mailen.

Der sker i denne forbindelse ingen videregivelse af data til tredjepart. Oplysningerne anvendes udelukkende til behandling af konversationen.

Retsgrundlaget for behandlingen af data, som sendes som led i fremsendelse af en e-mail, er art. 6, skt. 1, lit. f i DS-GVO. Har e-mailkontakten til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, lit. b i DS-GVO.

Behandlingen af personoplysninger fra indtastningsmasken sker udelukkende til brug for kontaktformidlingen. I tilfælde af at der tages kontakt pr. e-mail, ligger den fornødne berettigede interesse i behandling af data heri.

De øvrige i løbet af afsendelsesprocessen behandlede personoplysninger anvendes til at forhindre misbrug af kontaktformularen og at sikre sikkerheden i vores informationstekniske systemer.

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med at indhente dem. For personoplysninger fra indtastningsmasken i kontaktformularen og sådanne, som bliver sendt pr. e-mail, sker dette, når den pågældende konversation med brugeren er afsluttet. Konversationen er afsluttet, når det af omstændighederne fremgår, at det pågældende emne er afsluttet.

Anvendelse af tjenester til marketing- og analyseformål

Google Analytics

Vi anvender på sine hjemmesider Google Analytics, en analyseservice fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din anvendelse af hjemmesiden. De informationer, som genereres af cookien om din anvendelse af denne hjemmeside, overføres i reglen til en Google-server i USA og gemmes her. Hvis IP-anonymiseringen aktiveres på denne hjemmeside, vil din IP-adresse dog blive afkortet forinden af Google i medlemsstaterne af den Europæiske Union eller i andre stater, som er med i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse vil kun i undtagelsestilfælde blive overført til en Google-server i USA og afkortet der. Efter aftale med os vil Google anvende disse informationer til at vurdere din anvendelse af hjemmesiden til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter og til at fremstille yderligere ydelser, der er forbundet med anvendelsen af hjemmesiden og anvendelsen af internettet, over for os som indehaver af hjemmesiden. Den IP-adresse, der i forbindelse med Google Analytics overføres af din browser, vil Google ikke sammenføre med andre data hos Google. Du kan forhindre, at cookies bliver gemt ved at indstille din browser-software hertil; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke vil kunne gøre brug af samtlige funktioner på denne hjemmeside. Du kan derudover hindre, at de data, der på www.deluxe-stroelse.dk er genereret ved hjælp af cookies og relaterer til din anvendelse af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), registreres og overføres til Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere følgende browser-plugin, som findes på følgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=dk.

Nærmere informationer om funktionen af Google Analytics og de forskellige anvendelsesbetingelser og databeskyttelsesbestemmelser for denne tjeneste findes på http://www.google.com/analytics/terms/dk.html eller på http://www.google.de/intl/dk/policies/privacy/. Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at der på vores hjemmeside anvendes Google Analytics med udvidelsen anonymizeIP, og der derfor kun viderebehandles afkortede IP-adresser for at udelukke relation til personer.

Integrering og brug af henvisninger til sociale medier (Facebook, Google+ m.m.)

På vores hjemmeside, navnlig ved vores produkttilbud, den der findes henvisninger til eksterne sociale netværk som Facebook, Instagram og YouTube. Ansvaret for disse sociale netværks internettjenester ligger udelukkende hos disse udbyderselskaber. Yderligere informationer er opført efter den pågældende sociale netværkstjeneste.

Vores henvisninger til de eksterne sociale netværkstjenester medfører ingen overførsel af data fra dig til disse medier. Det drejer sig om normale links, som ikke medfører nogen regelmæssig dataoverførsel. Hvis du klikker på henvisningen, ledes du direkte videre til vores tilstedeværelse på det sociale netværk hos den pågældende sociale netværkstjeneste. Der finder kun en overførsel af data sted, hvis du er logget på din brugerkonto hos den pågældende sociale netværkstjeneste. Det er først her, du kan knytte de hjemmesider, du har besøgt direkte, sammen med det sociale netværk eller dele dem eller i tilfælde af YouTube se videoerne på vores YouTube channels. Den pågældende sociale netværkstjeneste får eventuelt at vide, hvilke indhold på vores hjemmesider, du har set på.

Ansvarlig for de sociale netværkstjenester, som vi har links til, er udelukkende:

for Facebook og deres optræden på internettet, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

for Instagram og deres optræden på internettet, Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA;

for YouTube og deres optræden på internettet, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA;

Yderligere informationer om formål med og omfang af dataindsamling og om den videre behandling og anvendelse af dine data i de pågældende sociale netværkstjenester finder du i databeskyttelsesbestemmelserne fra den pågældende tjeneste. Disse kan hentes på internettet:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

På de nævnte links kan du blandt andet også finde informationer om indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære og om dine videregående rettigheder med hensyn til den pågældende sociale netværkstjenestes behandling af dine data.

Facebook Remarketing

Vi anvender på vores hjemmesider Facebook remarketing, en tjeneste fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Ved hjælp af denne tjeneste kan vi snakke med vores kunder direkte via Facebook-netværket, idet der kobles til såkaldte Facebook-Ads (annoncer) for gæster på vores hjemmesider, hvis du besøger det sociale netværk Facebook.

Hertil har vi implementeret såkaldte remarketing pixel fra Facebook på vores hjemmeside. Det drejer sig i denne forbindelse om code snippets, som er i stand til at identificere din browsertype via dit browser-ID – din browsers individuelle fingeraftryk – og registrere, at du har besøgt vores hjemmesider, og hvad du nøjagtigt har kigget på hos os. Når du besøger vores hjemmesider, etableres der via denne pixel en direkte forbindelse til Facebooks servere. Facebook er i stand til at identificere dig ved hjælp af dit browser-ID, da dette knyttes sammen med andre data, som er lagret for din brugerkonto hos Facebook. Facebook leverer så individualiserede annoncer, som er afstemt efter dine behov, fra os i din Facebook-kronik eller på andre steder på Facebook.

Vi er ikke i stand til selv at identificere dig personligt via denne Facebook-pixel, da der ud over dit browser-ID ikke gemmes andre personoplysninger om Facebooks remarketing pixel hos os.

Yderligere informationer om Custom Audiences på Facebook, enkelthederne for databehandlingen via denne tjeneste og Facebooks databeskyttelsesbestemmelser findes på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Samtlige tjenester anvendes til annoncerings- og marketingsformål med den målsætning at gøre tilbuddene fra os mere attraktive. Som beskrevet allerede tidligere under de forskellige tjenester, tager vi din ret til databeskyttelse alvorligt, idet du kan gøre indsigelse mod anvendelsen af samtlige tjenester, og vi informerer dig om disse databeskyttelseshenvisninger i forvejen. Retsgrundlaget for de ovenfor nævnte databehandlingsprocesser findes i art. 6, stk. 1, lit. f i DS-GVO. Ved informationer i disse databeskyttelseshenvisninger og din ret til indsigelse, er din ret til databeskyttelse tilstrækkeligt beskyttet.

Sikkerhed

Vi træffer foranstaltninger til at sikre dine personoplysninger. Dine data beskyttes samvittighedsfuldt mod tab, ødelæggelse, forfalskning, manipulation eller uberettigede personers adgang eller uberettiget offentliggørelse samt videregivelse.

Vi beskytter de af os indhentede kundedata ved at gemme dem på servere, der er beskyttet med passwords og såkaldte "Firewalls", og som anvender krypteringsteknikker mod uberettiget adgang.

Vi bestræber sig efter bedste evne og med de nuværende tekniske muligheder på at give dig et sikkert miljø til indgåelse af kontrakter, men kan dog ikke garantere nogen absolut sikkerhed for dine data.

Vi anmoder dig om at træffe alle mulige forholdsregler til at beskytte dine personoplysninger, når du er på internettet. Som minimum opfordrer vi dig til at ændre dit password med jævne mellemrum, at vælge en kombination af bogstaver og tal og at sikre, at du bruger en sikker browser, når du surfer på nettet.

Registreredes rettigheder

Behandles personoplysninger om dig, er du registreret part i henhold til DS-GVO, og du har følgende rettigheder over for den ansvarlige:

1. Information, berigtigelse, begrænsning og sletning
Du har til enhver tid ret til uden vederlag at få oplysning om de data, der er gemt om dig hos os, om deres oprindelse og modtagere samt formålet med databehandlingen via vores hjemmesider. Derudover har du ret til berigtigelse, sletning og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, såfremt de lovmæssige forudsætninger herfor foreligger.

Detaljeret beskrivelse kan findes i de forskellige regler, art. 15 til 19 i DS-GVO.

2. Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som vedrører dig, og som du har stillet til rådighed for os som dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Vi kan opfylde denne ret, f.eks. ved at udføre en csv-export af de kundedata, vi har behandlet vedrørende dig.

Som registreret bruger på hjemmesiden har du adgang til dit kundedata efter login.

3. Ret til underretning
Hvis du har gjort din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den ansvarlige, er denne forpligtet til at meddele alle modtagere, som har fået adgang til personoplysningerne om dig, om denne berigtigelse eller sletning af data eller begrænsning af behandlingen, med mindre dette viser sig umuligt eller er forbundet med uforholdsmæssige udgifter.

Du har over for den ansvarlige ret til at blive underrettet om disse modtagere.

4. Ret til indsigelse
Du har af grunde, som følger af deres særlige situation, til enhver tid ret til at gøre indsigelse gældende mod behandlingen af de personoplysninger, der vedrører dig, og som sker på baggrund af art. 6, stk., 1 lit. eller lit. F i DS-GVO; dette gælder også for en profiling støttet på disse bestemmelser.

Den ansvarlige behandler ikke længere dine personoplysninger, med mindre han kan dokumentere tvingende beskyttelsesværdige årsager til behandlingen, som er overordnet i forhold til dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til håndhævelse, udøvelse eller forsvar af at retskrav.

Hvis dine personoplysninger behandles til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til formål, der tjener til sådan markedsføring; dette gælder også for profiling, såfremt den sker i forbindelse med sådan direkte markedsføring.

Gør du indsigelse mod behandling med direkte markedsføring for øje, bliver dine personoplysninger ikke længere behandlet til disse formål.

I forbindelse med brugen af informationsselskabets tjenester har du – uanset direktiv 2002/58/EF –mulighed for at udøve din ret til indsigelse ved hjælp af datamatiseret procedure, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

5. Indsigelse mod databeskyttelsesretlige samtykkeerklæringer
Derudover kan du til enhver tid med fremadrettet virkning for os trække samtykker, du har givet, tilbage under de nedenfor anførte kontaktdata.

6. Ret til indsigelse til en tilsynsmyndighed
Uanset en anden forvaltningsretlig eller retlig klageadgang har du ret til at gøre indsigelse til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du opholder dig, hvor din arbejdsplads ligger, eller det sted hvor den formodede overtrædelse har fundet sted, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger er i modstrid med DS-GVO.

Den tilsynsmyndighed, hvor du rejser indsigelsen, underretter klageren om status for og resultaterne af indsigelsen, herunder muligheden for en retlig klageadgang iht. art. 78 i S-GVO.

Ansvarlig, kontaktperson ved spørgsmål eller udøvelse af dine rettigheder som registreret, kontakt

Ansvarlig i henhold til de databeskyttelsesretlige regler for samtlige databehandlinger, der foregår via vores hjemmesider, er:

Deluxe Strøelse UG, Gewerbestraße 8, 25923 Süderlügum, Tyskland

Hvis du har spørgsmål, kommentarer, klager samt ønsker at udøve de rettigheder, du har som registreret, i forbindelse med disse databeskyttelseshenvisninger og behandlingen af dine personoplysninger via hjemmesider fra os, kan du henvende dig direkte til den databeskyttelsesansvarlige hos os pr. e-mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.). Denne tager sig gerne af dine anliggender med hensyn til databeskyttelse.

Opdatering af databeskyttelsespolitikken

Vi kan fra tid til anden opdatere denne databeskyttelsespolitik. Sådanne ændringer publiceres på hjemmesiden. Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til denne databeskyttelsespolitik eller andre retningslinjer på denne hjemmeside, skal vi bede dig henvende dig til os skriftligt

Deluxe Strøelse logo

Gewerbestrasse 8 
( Lager hos brdr. Freiberg) 
25923 Süderlügum

Telefon: 26 49 32 33 / 2076 1571 
E-mail: ds@deluxetræpiller.dk

CVR nr.: DE1529607329

betalingskort